Sorumluluklarımız

Sağlık turizmi hizmeti sunan acenteler ile ilgili, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizm Kurulu (SATURK) tarafından belirlenen sorumluluklar aşağıdaki şekildedir.

Sağlık turizmi acenteleri; hizmet talep eden kişiler ile o hizmeti sunan kişi veya kurumlar arasında “aracı kurum” olarak yer almaktadır.

 • Aracı kurumlar, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda onları yönlendirirken sağlık kurumları açısından tarafsız olmalı ve özellikle bir veya birkaç sağlık tesisine ve de hekime yönlendirme konusunda baskı yapmamalıdır.
 • Aracı kurumlar, süreci hasta tercihleri doğrultusunda yönetmelidir.
 • Aracı kurumlar, tıbbi açıdan teknoloji ve bilimsellik yeterliliği olan sağlık çalışanlarını kadrolarında bulundurmalı ve hastalara sunulacak görüş ve öneriler bu kişiler tarafından verilmelidir.
 • Aracı kurumlar, gerek yönlendirme yapacakları gerekse hasta ve yakınları ile birlikte yönetecekleri tüm süreçlerde öncelikle ve de özellikle sağlık turizmi konusunda akreditasyon kriterlerini mutlak olarak yerine getirmiş hastaneleri tercih etmelidir. Bu hastaneler klinik kalite güvenirliği açısından güvence sağlamalıdır.
 • Aracı kurumlar, uluslararası hastalar ile kolay ve doğru bir iletişim sağlanması amacıyla web sitesi aracılığıyla bilgilendirme yapmalıdır.
 • Aracı kurumlar, hastalarına hastanelerin sunduğu hizmet grupları açısından yeterli ve detaylı bilgiyi sunmalıdır.
 • Aracı kurumların, hasta ve/veya hasta adına hareket eden üçüncü şahıs tarafından iletilen randevu talebi konusunda tanımlanmış ve belgelenmiş süreçleri olmalıdır.
 • Aracı kurumların, hasta yönlendirdikleri hastanelerde sağlık turizmi departmanı ve hedefledikleri kitleye orantılı olarak tercüman kadrosu mutlak suretle olmalıdır.
 • Aracı kurumlar, hastaneler veya hasta ile bilgi paylaşımında bilimsel olarak kabul edilmiş tüm taraflar tarafından kolayca anlaşılabilir standart bir dil ve de kontrol listesi kullanmalıdır.
 • Aracı kurum, hastaya makul bir maliyet hesaplaması ve tedavi planının yapıldığının gösterilebilmek adına fiyat politikasına dair bilgileri vermelidir.
 • Aracı kurum, hastaya tıbbi bilgiler ve hasta verilerinin hastane tarafından alındığının ve değerlendirildiğinin teyidini vermelidir.
 • Aracı kurum, gerek tele-tıp ve/veya web temelli gerekse başka kanallardan tıbbi veri sağlanması da dâhil olmak üzere hastanelerde sunulan tedaviler ile ilgili tüm süreçleri hasta ile paylaşmalıdır.
 • Aracı kurum, hastane ve hasta verilerinin değiş tokuş güvenliği ve hastanedeki veri işlemi hakkında bilgileri hastaya sunmalıdır.
 • Aracı kurum, sağlık tesisi ya da hekim tarafından önerilen varsa tüm tedavi alternatifleri hakkında hastayı bilgilendirilmelidir.
 • Aracı kurum, kararlaştırılmış tedavi planı hakkında hastadan onay almalıdır.
 • Aracı kurum, olası komplikasyonlar dışında normal şartlarda tedavi için gerekli olan süre ile ilgili öngörülerde bulunmalıdır.
 • Aracı kurum, tıbbi müdahale/işlem sonrası gerekli ise rehabilitasyon programlarına yönelik bilgileri hastaya vermelidir.
 • Aracı kurum, gerekli avans ödemeleri ve ödeme yöntemlerinin yanı sıra iade politikası ve herhangi bir sorun ortaya çıkması halinde tedaviye devam edilme olasılığı koşullarını açıkça belirtilmelidir.
 • Aracı kurum, eğer gerekli ise teyit mektubu da dâhil olmak üzere vize başvurusu için gereken desteğin sunulması sağlamalıdır.
 • Aracı kurum, önerilen hastaneye nasıl ulaşılabileceğine yönelik bilgilerin gerek basılı materyal gerekse web üzerinden ilgili taraflar için ulaşılabilir ve şeffaf bir şekilde yayınlanmasını sağlamalıdır.
 • Aracı kurum, hastaneye ulaşana kadarki tüm süreç için uçuş planı, karşılama, transfer basamaklarını koordine etmelidir.
 • Aracı kurum, konaklama rezervasyonlarının yapılmasını, hasta ve varsa refakatçisinin isteklerine göre rezervasyon ve diğer hizmetlerin (Örneğin: Alışveriş turları, şehir turları, müze ve tiyatro gezileri gibi) sunulmasını sağlamalıdır.
 • Aracı kurum, seyahatin değişmesi veya iptal edilmesi durumunda geçerli olacak sorumluluk ve yükümlülükleri açıklığa kavuşturmalıdır.
 • Aracı kurum, tedavi sonrası veya rehabilitasyon aşaması sonrası olası turizm programları hakkında hastaya bilgi vermelidir.
 • Aracı kurum, tüm işlemlerden sonra hastaya ve varsa hastanın sigorta kurumuna gerekli dokümantasyonun eksiksiz ulaştırılmasını sağlamalıdır.
 • Aracı kurum, hastaların geri dönüşlerinde onlar ve yakınlarından alınacak geri bildirimlerin toplanarak yazılım üzerinden SATURK ve hastane ile paylaşılmasını sağlamalıdır.

Sağlık Turizmi Aracı Kurumları, seyahat öncesi dönemde seyahat düzenlemeleri; hastayla, yönlendiricilerle, sigorta şirketleriyle ve hastanın hastaneye kabul ve kalışıyla ilgili hazırlıkları yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar. Aracı kurumun bizzat kendisi veya sözleşmeli olduğu seyahat acenteleri, havayolları, tercümanlar gibi paydaşları ile hastanın talebi halinde ihtiyacı olan ve tıbbi olmayan hizmetleri sunarlar.