Prof. Dr. Altay Sencer

1987 yılında Istanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olan Dr. Altay Sencer, tıp eğitimini 1987 – 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede Nöroşirurji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamış ve aynı yıllarda Amerika’da University of Washington, Dept. of Neurosurgery, Seattle’da eğitim almıştır. 

Dr. Altay Sencer, 2009 yılında Doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Akabinde 2015 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.

Beyin ve sinir cerrahisi alanında gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında farklı dergilerde pek çok yayını bulunan Dr. Sencer, halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır.