Beyin Tümörü

İyi veya kötü huylu olan tüm beyin tümörleri belli bir boyuta ulaştığında kafa içinde baskı oluşturmaktadır. Bu baskı beyin üzerinde tahribata neden olabilir. Bu nedenle beyin tümörleri diğer tümörlere kıyasla çok daha dikkatli takip edilmesi gereken vakalardır.

Beyin tümörü belirtilerinin başında baş ağrısı gelir. Diğer belirtiler; kusma, bulantı, çift görme, bulanık görme, bayılma, denge bozuklukları gibi sıralanabilir. Tüm bu belirtiler eşliğinde tanı çok kolay ve hızlı bir şekilde koyulabilir. Nörolojik muayeneye ek olarak BT ve MGR gibi tetkikler ile tanı koyulabilir. Fakat burada en çok dikkat edilmesi gereken konu bu belirtilerden herhangi birini hisseden veya şüphelenen kişinin vakit kaybetmeden doğru tanı ve tedavi için alanında uzman bir hekime başvurmasıdır.

Beyin tümörleri iyi huylu ve kötü huylu tümörler olarak iki kategori altında değerlendirilir. Beynin kendi hücrelerinden oluşan beyin tümörleri birincil beyin tümörleri olarak adlandırılır. Birincil beyin tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Vücudun farklı bir noktasında oluşan tümörün beyne sıçraması ile ortaya çıkan tümörler ise ikincil beyin tümörü olarak adlandırılır.

İyi huylu beyin tümörleri beyin hücresi kaynaklı olmadığı ve oldukça yavaş üreme hızına sahip olduğundan beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilir yapıdadır. Bu durum iyi huylu beyin tümörlerinin tümünün veya tümüne yakın bir kısmının çıkarılabilmesini sağlar.

Kötü huylu beyin tümörlerinde ise, büyüme çok daha hızlı oluşur ve bu durum tümörün beyne zarar verme ihtimalini de artırmaktadır. Ameliyat ile tamamının alınması genellikle zor olan kötü huylu beyin tümörleri ameliyat sonrasında tekrar ortaya çıkma ve büyüme olasılığına sahiplerdir.

Beyin tümörü tedavisinde tümörün yerine, yerleşim şekline, büyüklüğüne bağlı olarak tedavi seçenekleri değişmektedir. Cerrahi operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi tedavi seçenekleri arasında yer alır.

Cerrahi operasyonlarda bu operasyonu gerçekleştirecek hekimin deneyimi ve bilgisi büyük önem taşır. Aynı zamanda operasyonun gerçekleştirileceği hastanenin tıbbi ekipman imkanları da operasyonun başarısını büyük orada etkiler. Bella Health Assistance ekibi, beyin tümörü vakalarıda alanının en başarılı hekimlerinden oluşan kadrosu ve A segmenti hastane iş birlikleri ile sürecin A’dan Z’ye başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.