Radyoterapi

Kanser tedavisinde kullanılan radroterapi yöntemi; özel cihazlar aracılığı ile kanserli bölgelere ışın vererek tümörün kontrol altına alınması ve yok edilmesine yönelik uygulanan bir yöntemdir.

Tedavinizi takip eden doktorunuzun belirleyeceği programa göre belli seanslar şeklinde uygulanır. Seansların sıklığı doktorunuz tarafından düzenlenir.

Radroterapi yöntemi halk arasından şua tedavisi ya da ışın tedavisi olarak da bilinmektedir. Kemoterapi gibi ya da cerrahi yöntem gibi kanser tedavisinde kullanılan diğer yöntemler ile beraber yada tek başına uygulanabilmektedir. Kanserin evresi ve kişinin genel sağlık koşulları tedavi sürecinde belirleyici olmaktadır.

Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili ışınlar, tümörün genel DNA’sını bozarak ilk etapta tümörün yayılmasını engeller. Sonrasında ise DNA’sı bozulan bu hücreler ölürler. Radroterapi yöntemi günümüzde kanser tedavisinde oldukça sık kullanılmakta ve başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir.

Radroterapi içeriden ve dışarıdan olmak üzere hastaya iki şekilde uygulanır. Tedavide bunlardan biri ya da iki yöntem kullanılarak da ilerlenebilir. Bu tamamen alanında uzman doktorunuzun tedavi sürecine göre vereceği bir karardır.

Çoğunlukla dıştan uygulanan radroterapi yöntemi tercih edilir. Yöntem genel olarak kanserli dokuya dışardan bir makine aracılığı ile ışın verilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bunun için X ışını ya da elektron demeti kullanılabilir. Tedavide bunlardan hangisinin seçileceği , miktarının nasıl olması gerektiği, cihazın içinde durması gereken doğru açı gibi pek çok kriter tedavinin başarısını belirlemektedir. Bu sürecin bir radrasyon onkoloji uzmanı tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine tedavi planlanırken bilgisayarlı tomografi verileri göz önüne alınarak süreçler belirlenmelidir.

İçeriden uygulanan radyoterapi yönteminde vücut boşluklarına veya kanserli dokuların içine yerleştirilen tüp ya da teller ile ışının yüklenmesi sağlanır. 

Genel olarak acı ya da ağrı yapan bir tedavi yöntemi olmamakla beraber, uygulandığı bölgeye göre farklı yan etkileri vardır.