Dr. Ahmet Uslu

Dr. Ahmet Uslu, lise eğitimini 1992 yılında İstanbul Yeni Levent lisesinden derece ile mezun olarak tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından, 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve mezuniyetinin ardından kısa bir süre Selçuk Üniversitesi Mediko-Sosyal biriminde görev yapmıştır.

1999 yılında İzmir Bozyaka eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğtimine başlayan Dr. Ahmet Uslu, eğitim süresinde hasta takip programları için sağlık danışmanlığı yapmıştır. Uzmanlık eğitiminin ardından Fethiye SSK Hastanesi’nde geçici olarak görevlendirilmiş ve daha sonra 2003 yılında dahiliye uzmanı olarak Kastamonu Şerife Balcı SSK Hastanesi’ne atanmıştır.

2005-2006 yılları arasında Haydarpaşa GATA hastanesi iç hastalıkları kliniğinde yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Dr. Ahmet Uslu, daha sonra Kastamonu’da tekrar görevine dönmüş ve 2007 yılında görevinden istifa ederek özel sektöre geçmiştir.

2007-2012 tarihleri arasında İstanbul JFK hastanesinde başhekim yardımcılığı ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmış. 2012-2015 yılları arasında hastane el değiştirerek Acıbadem Aile Hastanesi ismini almış ve bu süre zarfında da idari ve klinik hizmetlerine devam etmiştir. Dr. Ahmet Uslu daha sonra İstanbul’da farklı hastanelerde görev yapmıştır.