Doc. Dr. Soner Tatlıdede

1965 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Dr. Soner Tatlıdede, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından 1988 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde uzmanlık eğitimine baslamıştır.

Uzmanlık eğitimi sırasında Amerika ve Fransa’da rotasyonlar yapan Dr. Soner Tatlıdede, 1995 yılında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1997’de 6 ay süreyle ONEP Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Kliniği’nde görev yapmış ve ardından Şişli Etfal Hastanesi’nde başasistanlık görevini başarı ile yürütmüştür.

2005 yılında Amerika Cleveland’da 1.5 ay gözlemci olarak bulunmuş ve 2006-2007 yıllarında 1.5 yıl süreyle yine Amerika Boston’da Harvard Tıp Okulu “Massachusetts General Hospital” ve “Shriner’s Hospital for Children”da Research Fellow olarak çalışmıştır. 2007 yılında Amerikan Plastik Cerrahi Eğitim Derneği (Plastic Surgery Educational Foundation) tarafından Temel Araştırma Destek Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2009 yılında Doçentlik unvanını alan Dr. Soner Tatlıdede, aynı yıl European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) sınavını geçerek Avrupa Plastik Cerrahi Yeterlik belgesini almıştır. Halen Şişli Etfal Hastanesi’nde görev yapmakta ve 1997’den beri serbest hekim olarak da hizmet vermektedir.