Aritmi ( Kalp Ritmi Bozuklukları)

Kalbin normal atışından farklı şekilde atıyor olması, kalp atışlarında ve şiddetlerinde yaşanan düzensizlikler kalp aritmisi olarak tanımlanır. Genel olarak aritmi denilince akla kalbin çok hızlı artması yani taşikardi kavramı gelse de kalbin çok yavaş atması yani bradikardi de kişilerde bayılma ve çarpıntı hissinin oluşmasına neden olmaktadır.

Aritmi tanısı ve tedavisi kardiyolojinin uzmanlık alanına girmekte; tanı ve uygun tedavi yöntemi uzman kardiyolog hekim tarafından belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Genel olarak kalp hastalığı olanlarda görüldüğü gibi kalp rahatsızlığı dışında başka sorunlar da aritminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıkların başında anemi, tiroid ve bazı hormonsal hastalıklar gelmektedir.

Aritminin belirtileri nelerdir?

-Düzensiz kalp atışları

-Çarpıntı

-Baş dönmesi

-Nefes darlığı  en çok ortaya çıkan belirtilerdir. Bu şikayetlerle beraber bayılma, baş dönmesi, nefes darlığı yaşandığında mutlaka bir uzman kardiyologa gidilmesi ve şikayetlerin altında yatak nedenlerin araştırılması gereklidir.

Tanı ve Tedavi yöntemleri

Hastalığın tanısı için EKG çekilmesi ya da sık aralıklarla yaşanan sorunlar varsa  genel olarak 24 ile 72 saat arası Holter izlemi en çok tercih edilen tanı yöntemlerindendir.

Efor testi, ekokardiyografi, koroner anjiyografi gibi testler ise aritminin türünü saptamaktan çok aritmiye eşlik eden yapısal kalp hastalıklarını dışlamak için kullanılan yöntemlerdir.

Tanı sonrası ilaç, elektriksel tedaviler ya da cerrahi yöntemlerden en uygun olanı tercih edilecek tedaviye başlanılır.