Prof. Dr. Zübeyr Talat

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1980 yılında mezun olan Dr. Zübeyr Talat, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Üroloji uzmanlık eğitimine başladı ve 1987 yılında tamamladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından 1991 yılında Doçentlik, 1998 yılında da profesörlük ünvanlarını almaya hak kazanan Prof. Dr. Zübeyr Talat, özellikle Üro-onkoloji konusunda ulusal ve uluslararası pek çok yayına imza atmıştır. Halen, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı’nda çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.