Prof. Dr. Erhan Babalık

1967 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Erhan Babalık, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1993 yılı başında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başlamış ve asistanlık döneminde Enstitü’nün değerli hocaları tarafından çalışmaları takdir edilerek “Girişimsel Kardiyoloji’de” baş asistanlık kademesine yükseltildi. Tüm konsantrasyonunu Girişimsel Kardiyolojiye yoğunlaştıran Dr. Babalık, Girişimsel Kardiyoloji’nin dünya ve Türkiye’deki ilerlemesini uygulamalarına yansıtmıştır.

Henüz stentlerin kullanılmaya başlamadığı dönemlerde de balon ajiyoplasti, aterektomi, koroner dışı periferik vasküler girişimler üzerinde deneyimler kazanmış ve bir yandan da akademik çalışmalarını da devam ettirmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok saygın hakemli yayın kuruluşlarında makaleleri ard arda kabul görerek yayınlandı ve bu çalışmalar Kardiyoloji Ensititüsü’nün girişimsel kardiyolojideki o zamana kadar olan başarılarını daha da ileri seviyelere çıkmasını sağlamıştır.

Stentlerin uygulama alanına girmesi, ardından ilaçlı stentlerin Girişimsel Kardiyoloji’de yeni bir çağ açtığı dönemlerde yoğun çalışma mesaileriyle bu tekniğin gittikçe daha farklı hasta gruplarında tedavide kullanılmaya başlanması dönemlerinde uygulamarıyla tecrübelerini geliştirmiştir. Türkiye’de koroner laser anjiyoplasti’nin (elca) uygulanan tek merkezi olan Enstitü’de kompleks işlemlerde 100’den fazla hastada uygulamalarla ayrıcalıklı bir deneyime sahip olmuş ve bu konuda 2003 yılında yazdığı makale uluslararası saygın bir dergide kabul görerek ve dönemin dünyada bu konudaki nadir deneyimlerini yansıtmıştır.

Bu yoğun çalışmalar sürerken 2004 yılında kardiyoloji uzmanlık alanında doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı yılın aralık ayında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na doçent olarak atanmıştır. Bu atanma ile çalışmalarına bu kürsüde devam etmiş ve burada Girişimsel Kardiyoloji’de pek çok ilk uygulamarı başlatmıştır. Primer koroner stent yani akut kalp krizi sırasında acil koroner anjiyografi ve stent uygulamalarını 7 gün 24 saat olacak şekilde sorumlu tek öğretim üyesi olarak asistanlarıyla birlikte uygulamaya koymuş ve bunun yanında kürsüde daha önce olmayan acil kardiyoloji hizmetini Fakülte’nin acil biriminde yapılandırmış ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastaların zamanında ve hayat kurtarıcı tıbbi yardım almalarının yollarını yapılandırmıştır.

Pek çok girişimsel kardiyoloji uygulamarını başlatmış ve tedavi protokolleri oluşturmuş, kürsüde ilk defa girişimsel kardiyoloji polikliniği kurarak stentleme tedavisi olmuş hastaların düzenli kontrollerinin çağdaş protokollerle izlenmesini sağlamıştır.

2006 yılında dünyada o dönemde çok az sayıda saygın merkezlerde yapılabilen radyal (el bileğinden) anjiyografi ve sonrasında radyal yolla koroner stent uygulamarını başlatmış ve bu tarihten itibaren bütün hastalarına (teknik olarak %95-98 hastada mümkün) koroner girişimsel işlemleri radyal yolla yaparak bu konuda eşsiz bir deneyim kazanmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında iki farklı dönemde Birleşik Amerika’daki Cleveland Clinic’te misafir hekim statüsünde eğitimlere katılmıştır.

Tavı (kateter yoluyla kasıktan aort kapak değişimi) uygulamalarının mucidi olan Prof. Dr. Alain Crebier’in Fransa Rouen’deki kliniğinde uygulama kurs programını başarı ile tamamlayan Dr. Babalık, 2012 yılında kardiyoloji profesörü ünvanını almaya hak kazanmıştır.