İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Nedir?

Üriner inkontinans halk arasında idrar kaçırma olarak bilinen durum, istem dışı idrarını tutamamak olarak tanımlanmaktadır. Bu durum her yaşta olabildiği gibi genellikle farklı parametrelere bağlı olarak ilerleyen yaşlarda bir sorun olarak çıkar. Doğum başka olmak üzere farklı sebeplerden dolayı kadınlarda görünme sıklığı daha yüksektir.

Obezite, idrar torbası sarkması, genetik faktörler, kronik kabızlık, şeker hastalığı, doğum gibi parametreler idrar kaçırma sorununa neden olan başlıca parametrelerdir.

İdrar kaçırma tipleri nelerdir?

1. Stres tipi idrar kaçırma
– Öksürme, hapşırma veya gülme

  Koşma veya sıçrama gibi egzersizler

  Alışveriş eşyaları gibi ağır yükleri kaldırma sırasında gözlenen idrar kaçırma stres tipi olarak adlandırılır.

2. Sıkışma tipi idrar kaçırma
Sıkışma tipi idrar kaçırma erteleyemeyeceğiniz aniden sıkışma hissiyle birlikte meydana gelen idrar kaçırma durumudur. Mesane kası kasılır ve siz idrar kaçırmak istemediğiniz halde idrar kaçırırsınız.

3. Karışık tipte idrar kaçırma

Hem sıkışma hem de stres idrar kaçırmadan şikayetçi olunan durumları tanımlayan idrar kaçırma tipidir.

Ne zaman tedaviye ihtiyaç duyulur?

Öncelikle, hastanın şikayetleri uzman hekim tarafından detaylı olarak incelenir. Neyin bu durumu tetiklediği, idrar kaçırmanın miktarı ve sıklığı tespit edilir. Altta yatabilecek diğer konuları elemek için gerekli tetkikler yapılır.

Hastada pelvik relaksasyon gözlenip gözlenmediği, daha önce inkontinan ameliyatı geçirip geçirmediği de göz önüne alınan kritik parametrelerdendir. Bu tetkiklerin sonuncunda tedaviye gerek olup olmadığı ve tedavi yönteminin ne olacağına karar verilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

İdrar kaçırma tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan olmak üzere tedavi yöntemlerini iki üst başlıkta toplayabiliriz.

Mesane eğitimi, elektrik stimülasyonu, akupuntur, biyogeribildirim, pelvik kas egzersizleri en temel cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir.

Askı yerleştirme, burch kolposisyansiyonu, balon yerleştirme (yapay kompresyon araçları), yer kaplayıcı ajanlar ise başlıca cerrahi yöntemler arasında sayılır.