Beyin Pili

Beyin pili kısaca; beynin vücudun hareket etmesini sağlayan kısımlarında oluşan hasara bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Tıp literatüründe DBS olarak geçmektedir.

Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara nörotransmitter denir. Sinirsel sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar yardımıyla sinir sistemi boyunca iletilir. Farklı sebeplere bağlı olarak bu iletimde oluşan bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarda bu iletimin sağlanması beyin pili ile mümkün kılınmaktadır.

Beyin pili ameliyatı nasıl yapılır?

Çekilen MR’a göre hastanın beyninde elektrotların yerleştirilmesi gereken bölgeler belirlenir. Operasyon 2 aşamalıdır. 1. aşamada hafif sedasyon verilerek işlem sırasında hastanın ağrı hissetmemesi sağlanır. Hastanın kafasında açılan delik ile teorik olarak önceden belirlenen elektrotlar yerlerine yerleştirilerek gerekli kontroller sağlanır.

2. aşamada ise hasta anestesi altında uyutulur ve elektrotlara güç sağlayacak beyin pilinin yerleştirilmesi işlemi yapılır. Beyin pili köprücük kemiğinin hemen altındaki bölgeye yerleştirilir.

Beyin pillerinin ortalama ömrü 5 yıldır. Ama günümüz teknolojisinde sarj edilebilir piller sayesinden pillerin ömrü 25 yıla kadar uzamıştır. Sarj işlemi ya da olası bir pil değiştirme operasyonunda sadece köprücük kemiğindeki pilin yerleştiği bölge açıldığından bu işlem ilk operasyonu göre oldukça basit bir sürece sahiptir.

Operasyon sonrası 1 ya da 2 gece yoğun bakım sonrasında 3-4 gün gözetim altında tutulan hastalar uzman doktorun muayenesi ile taburcu edilmektedir.

Beyin pili hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Beyin pili alzheimer, epilepsi, parkinson başta olmak üzere gelişen teknoloji ile beraber distoni ve tremer de dahil pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir cerrahi tedavi yöntemidir.