Doç. Dr. Aydın Aydoseli

Doç Dr Aydın Aydoseli 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 2001-2007 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamlamış, takiben 2007-2010 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Askerlik hizmetini 2010-2011 tarihleri arasında Merzifon Asker Hastanesi’nde tamamlayarak 2011 yılında uzmanlık eğitimini aldığı İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’na başasistan olarak göreve başlamıştır. 2017 yılında Nöroşirürji Doçenti ünvanı almış, aynı yıl görev yaptığı anabilim dalında öğretim üyesi kadrosuna atanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yurt dışı deneyimleri;

 • PRETORYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUKLARI CERRAHİSİ İLE İLGİLİ KLİNİK ZİYARETİ, 2014
 • FEDERİCO II ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, ENDOSKOPİK HİPOFİZ CERRAHİSİ İLE İLGİLİ GÖZLEMCİ SIFATI İLE KLİNİK ZİYARETİ, 2013
 • HELSİNKİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, Töölö, VASKÜLER CERRAHİ İLE İLGİLİ GÖZLEMCİ SIFATI İLE KLİNİK ZİYARETİ, 2012
 • NEW YORK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, VASKÜLER CERRAHİ ÜZERİNE KLİNİK ROTASYONU, 2005
  CORNELL ÜNİVERSİTESİ MEMORİAL SLOAN KETTERİNG KANSER MERKEZİ, TÜMÖR CERRAHİSİ ÜZRİNE KLİNİK ROTASYONU, 2005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Omurga Derneği, Üye, 2016
 • Nöromodülasyon Eğitim ve Araştırma Derneği, Üye , 2013
 • International Noromodulation Society, Üye , 2012
 • Türk Nöroşirurji Derneği, Üye , 2008
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Üye , 2008